Suchen
Region (hu)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Förbindelsetratt

AT110

Förbindelsetratt med inbyggd trattskyddsinsats för betonggjutning i basplattan för optimal tätning för KG-röret. För utjämning av en fyllning (efter gjutningen) mellan avloppsrör och golvbrunn i alla riktningar.

ETGAR entreprenörspaket

för byggnader utan källare

HAB ETGAR BHP

För fördelning av ström- och kommunikationsledningar från byggnaden till tomten.

KG-FIX

den Hauff-väggtätningen med krage

KGF

Fläns för vattenbarriär för tryckvattentät integrering av avloppsrör i golvplattor.

Multigenomföring entreprenörspaket

för byggnader utan källare

MSH Basic FUBO BHPxm

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).

Väggtätning för jordning

för runda och platta ledare

HMK

Wassersperrflansch zum druckdichten Einbinden von Erdungsleitern in Bodenplatten oder Betonwände.

Foliemanschett

för genomföringar genom bottenplattan

HFM 1x...

Hauff-foliemanschett för säker anslutning av genomföringar genom bottenplattan till en

ångspärrsfolie, radonfolie eller andra vådformade tätningar på bottenplattan.

BD-Fix med foliefläns

Genomföring i golvplattan

BDFF

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.

Learn more

Separata husinföringar

Med enkla husgenomföringar från Hauff-Technik garanteras en fackmannamässig, tillförlitlig byggnadstätning av försörjningsledningarna för områdena gas, vatten, el och telekommunikation. Antingen för källarvägg eller golvplatta: De kan monteras snabbt och säkert på bara några minuter och är gas- och vattentäta till 1 bar.

Våra utföranden för enkel husinföring finns för torr konstruktion för direkt användning i kärnborrningar eller foderrör samt som ett innovativt snabbmonteringssystem MIS. Detta kan användas systemberoende i de vanligaste väggtyperna, och risken för monteringsfel elimineras då praktiskt taget helt.

Förutom den vanliga öppna konstruktionen finns det i många fall möjlighet att skapa en husanslutning genom att dra in ett tomt rör utan några omfattande markarbeten. Med våra enkla genomföringar för konstruktioner utan dike krävs inget monteringsdike utanför byggnaden. Husgenomföringarna är helt monterbara från insidan av byggnaden och därmed optimala vid tillämpningar i överbyggda eller svårtillgängliga husanslutningsledningar.

Precis som för enkel husgenomföring i öppna konstruktioner garanterar vi en anslutande professionell tätning av husinföringen även med utläggningsteknik utan dike.

Separata husinföringar

Genom väggen - Vägg ska cementeras

Genom väggen - Vägg finns redan (öppen konstruktion)

Torrinstallation

System för hartsinjektioner