Söka
Favoritlista
Region
Region (hu)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Tryck på och dra musknappen

Pådybelmanschett

med segmentringar

ADM

För pluggning av kärnborrningar, öppningar eller foderrör på väggar eller före ursparningar i plåthöljen. Beroende på systemet inkorporeras den befintliga källartätningen fackmannamässigt utan omständlig efterbearbetning. Samtidigt tätas samma komponent direkt det genomförda mediaröret.

Pådybelmanschett

med segmentringar

ADM

För pluggning av kärnborrningar, öppningar eller foderrör på väggar eller före ursparningar i plåthöljen. Beroende på systemet inkorporeras den befintliga källartätningen fackmannamässigt utan omständlig efterbearbetning. Samtidigt tätas samma komponent direkt det genomförda mediaröret.

Länkar

modulbaserad rörtätning

GKD

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborrningar eller foderrör. Den modulbaserade konstruktionen möjliggör användning av alla möjliga rörtyper och diameterkombinationer.

Länkar

modulbaserad rörtätning

GKD

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborrningar eller foderrör. Den modulbaserade konstruktionen möjliggör användning av alla möjliga rörtyper och diameterkombinationer.

Standard-ringtätning

system för användning av regnvatten

HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM55

För tätning av nyinstallationer eller redan dragna mediarör/kablar i kärnborrningar eller foderrör, särskilt anpassat till system för regnvattenanvändning.

Universellt hölje

för alla väggtyper

UFR

Kombinationen av integrerad patchfläns och 3-ribbad gummipackning möjliggör tätning i alla typer av väggar.

Tätningssats

för vågiga kabelskydds- och medierör

WRD

För tätning av korrugerade kabelskyddss- och mediarör. De kämringar som finns i den korrugerade profilen förhindrar deformationer och skador på det korrugerade röret, och ger samtidigt ett enhetligt kontakttryck för presstätningen. Den medföljande ISO-ringen används för att centrera det korrugerade röret på byggnadens insida och ger en ren väggavslutning.

Förbindelsetratt

AT110

Förbindelsetratt med inbyggd trattskyddsinsats för betonggjutning i basplattan för optimal tätning för KG-röret. För utjämning av en fyllning (efter gjutningen) mellan avloppsrör och golvbrunn i alla riktningar.

 Nära

Rörgenomföringar

Förutom den traditionella kabelgenomföringen förs det ju naturligtvis in många olika slags rör i alla byggnader. Oavsett om det handlar om dricksvattensledningar, gasledningar, fjärrvärmeledningar eller avloppsrör. Även i det här fallet ställs det en mängd olika krav på respektive byggnadsgenomföring. Detta är anledningen till att Hauff-Technik redan sedan 1988 befattar sig med att utveckla och tillverka rörgenomföringar. Med standardpresstätningar säkerställer man att kärnborrhål eller foderrör alltid är korrekt förslutna och gas- samt vattentäta. På vår produktpalett hittar man alltid rätt lösning på området foderrör för alla väggtyper och lastningssituationer. När man kombinerar dessa med våra standardpresstätningar får man en överlägsen tätningslösning mellan byggnaden och försörjningsledningen.